Mario van Doorne

Nr. 7
Suytkade/Annawijk

Samen werken aan een leefbaar, veilig en groen Suytkade en Annawijk. Wijken om trots op te zijn.

Meer woningen voor senioren. Levensloopbestendig, toegankelijk én betaalbaar!

Uitbreiding busdiensten. Openbaar vervoer ook in de avond en in het weekend.

Gratis parkeren* in Helmond voor mensen met een gehandicapten parkeerkaart.

*(zoals in nagenoeg heel Nederland)