Installatie van Herbie Guldenaar

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van afgelopen 16 maart hebben wij één raadszetel behaald. Wij bedanken alle Helmonders die op ons gestemd hebben en wij zullen hun vertrouwen in ons de komende 4 jaar niet beschamen.
Ook bedanken wij alle leden van onze partij voor hun tomeloze inzet.
 
Op 30 maart 2022 is ons nieuwe raadslid Herbie Guldenaar geïnstalleerd.
De komende vier jaar zal hij, samen met de nog te benoemen burgercommissieleden, uw zaken namens Mì Hellemonders behartigen in de gemeenteraad van Helmond.
 
Op 28 maart 2022 is afscheid genomen van Michael Rieter als gemeenteraadslid voor Mì Hellemonders.
Zeker is dat Michael, met al zijn kennis en ervaring in de Helmondse politiek, zijn uiterste en bevlogen bijdrage zal blijven leveren aan de inbreng van onze partij in de Helmondse politiek. Samen met Herbie zal hij natuurlijk onze standpunten blijven verdedigen daar waar dat nodig is. Klik hier om de afscheidstekst (.PDF bestand) te lezen/downloaden van Michael tijdens zijn laatste raadsvergadering.
Installatie van Herbie als gemeenteraadslid.
Herbie en Michael, samen sterk voor Helmond.