Mì Hellemonders stelt zich ten doel als onafhankelijke groepering een vooruitstrevende politiek in de gemeente Helmond te verwezenlijken, waarbij zij maatschappelijke en politieke  vraagstukken zo pragmatisch mogelijk benadert.
Cultuur, inclusiviteit en communicatie is de rode draad waarmee Mì Hellemonders zaken in de Helmondse politiek de komende vier jaar gaat aanpakken. Wonen, vertrouwen, goede zorg, veiligheid en leefbaarheid staan daarnaast óók hoog op onze agenda.
Wij hebben één raadslid in de Helmondse gemeenteraad en drie burgercommissieleden en zullen onze stem in het belang van alle Helmonders  regelmatig laten horen.

Onze Standpunten

Samen met én voor Helmonders

Ons beleidsplan

Onafhankelijk besturen voor een beter Helmond

28-30 maart 2022

Herbie Guldenaar
geïnstalleerd als raadslid
en afscheid Michael Rieter.

21 januari 2022

Herbie Guldenaar
nieuwe lijsttrekker
Mì Hellemonders

29 september 2021

Michael Rieter
lijsttrekker
Mì Hellemonders

12 september 2021

Michael fietst
Mì Hellemonders

30 juni 2021

Oprichting van
onze politieke partij
Mì Hellemonders