Activiteiten Mì Hellemonders

Activiteiten Mi Hellemonders

 • 06-12-2021 kritische vragen Waterpartij op de Markt en vergunning/ verplaatsing Poffertjeskraam Markt
 • 18-01-2022 Kritische vragen “Stadsplan Basisvaardigheden Helmond” Helmond Noord laaggeletterdheid & laaggeletterdheid digitaal.
 • 17-02-2022 gesprek met jongerenorganisatie We Care.
 • Deelname aan Tienerhuis debat.
 • Lijsttrekkers debat live uitzending
 • Vragen gesteld over hoever Helmond is met de toekenning van 800 euro voor minima.
 • Voorstel om het aantal burgercommissieleden te verhogen van twee naar drie om zodoende fatsoenlijk politiek te kunnen bedrijven.
 • 10-05-2022 vragen naar water bomen Bundertjes en andere “groen” vragen.
 • 25-06-2022 onderzoek verkeersveiligheid onder scholen in Helmond.
 • Motie 12-07-2022 “Verkeersmaatregelen rond scholen prioriteit geven”. Unaniem door de raad aangenomen.
 • 18-07-2022 vragen aan college over zwemvaardigheid en zwemonderwijs achterstanden.
 • 22-07-2022 vragen aan college over Needle Spiking
 • Bekijken hoe we de nieuwe ontwikkelingen binnen Urban Materz kunnen ondersteunen.
 • 04-09-2022 vragen ombuigen “Gelden Groenvoorziening” naar Isolatie woningen. Klusbus o.a. inzetten tegen energiearmoede.
 • Vragen gesteld n.a.v. klachten Inwoners Smalle Haven over Arcadehal.
 • 16-09-2022 kritisch onderzoek gestart met Maria van de Looverbosch van stichting Natuur van vroeger nu over gemeente beleid t.a.v. Lanen in de Warande.
 • Motie 27-09-2022 “113 zelfmoord preventie plaquette op bankjes in de openbare ruimte”. Unaniem door de raad aangenomen.
 • 12-10-2022 vragen gesteld n.a.v. visie college op Wonen, Welzijn en Zorg.
 • 18-10-2022 conceptplan ingediend aan college “10 stratenplan” om eenzaamheid te bestrijden.