Doelstelling Mì Hellemonders

 1. Het doel van onze politieke partij is het behartigen van de belangen van de Helmondse inwoners.
  Daarnaast komen wij ook nadrukkelijk op voor de belangen van:
  • Flora en fauna (in de breedste zin des woords);
  • natuur- en dierenwelzijn;
  • roerend- en onroerend goed (gebouwen, monumenten, beelden et cetera);
  • immaterieel erfgoed (ons dialect, verhalen, liederen, gebruiken, et cetera).
 1. Onze politieke partij heeft tevens tot doel het verrichten van alle verdere handelingen, die hiermee in de ruimste zin verband houden of daarvoor bevorderlijk kunnen zijn.
 2. Onze politieke partij heeft geen winstoogmerk.